Small shop

  • 890,000đ
  • 3,690đ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
  • Shop/Cửa hàng
  • Loại BDS
  • 1200
  • Sq Ft
  • 2016
  • Năm xây dựng

So sánh danh sách

So sánh
Michelle Ramirez
  • Michelle Ramirez